تصفیه و تولید آب

تصفیه و تولید آب

شن و ماسه صنعتی در تصفیه آب آشامیدنی ، فرآوری فاضلاب و تولید آب از چاه ها استفاده می شود. اشکال یکنواخت دانه و توزیع اندازه دانه، باعث عملکرد کارآمد در بستر فیلتراسیون در از بین بردن آلاینده ها در آب آشامیدنی و فاضلاب می شود. از نظر شیمیایی بی اثر ، سیلیس هنگام تماس با اسیدها ، آلاینده ها ، ارگانیسم های فرار یا حلال ها تخریب یا واکنش نشان نمی دهد. شن سیلیس به عنوان مواد بسته بندی در چاه های آب عمیق مورد استفاده قرار می گیرد تا با گسترش منطقه نفوذپذیر در اطراف صفحه چاه و جلوگیری از نفوذ ذرات ریز از تشکیل ، عملکرد آن را از آبخوان افزایش دهد.