راههای ارتباطی

            ۰۹۱۹۵۰۵۱۷۹۷

           

            ۰۹۳۶۹۹۹۹۸۱۸

                   ۰۹۱۲۵۹۹۶۷۸۶       

          

  ملایر.شهرک صنعتی نوشیجان ابتدای شهرک روبروی کارخانه پلیمر