رنگ و روکش

فرمولاتورهای رنگ ماسه های صنعتی با اندازه میکرون را برای بهبود ظاهر و دوام رنگ و روکش های معماری و صنعتی انتخاب می کنند. سیلیس با خلوص بالا خواص عملکرد حساس مانند روشنایی و بازتاب ، استحکام رنگ و جذب روغن را دارد. در رنگهای معماری ، پرکننده های سیلیس باعث افزایش حفظ رنگ ، دوام و مقاومت در برابر گرد و غبار ، کپک ، ترک خوردگی و هوازدگی می شوند. جذب روغن کم باعث افزایش بارگذاری رنگدانه برای بهبود رنگ نهایی می شود. در پوشش های دریایی و نگهداری ، دوام سیلیس باعث سایش عالی و مقاومت در برابر خوردگی می شود.