ریخته گری فلزی

شن و ماسه صنعتی یک بخش اساسی در صنعت ریخته گری آهنی و غیر آهنی است. قطعات فلزی اعم از بلوک های موتور تا غوطه های سقفی برای تولید شکل خارجی در قالب ماسه ای و خشت ریخته می شوند که هسته پیوندی با رزین شکل داخلی مورد نظر را ایجاد می کند. نقطه همجوشی زیاد سیلیکا (۱۷۶۰ درجه سانتیگراد) و سرعت انبساط حرارتی پایین هسته و قالب های پایدار و سازگار با کلیه دمای ریختن و سیستم های آلیاژ تولید می کند. همچنین خلوص شیمیایی آن به جلوگیری از تعامل با کاتالیزورها یا سرعت پخت چسبنده های شیمیایی کمک می کند. پس از فرآیند ریخته گری ، شن های هسته ای می توانند از نظر حرارتی یا مکانیکی برای بازیافت هسته یا قالب جدید بازیافت شوند.